Επικαιροποιημένες Οδηγίες και Διευκρινίσεις για την διενέργεια των rapid tests στα φαρμακεία

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 5007

 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Επικαιροποιημένες Οδηγίες και Διευκρινίσεις για την διενέργεια των rapid tests στα φαρμακεία»

Σε απάντηση ερωτημάτων συναδέλφων φαρμακοποιών, οι οποίοι ξεκίνησαν πρόσφατα τη διενέργεια των ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνου (rapid test) και ενόψει ελέγχων, επικαιροποιούμε τις οδηγίες βάσει των νομοθετικών υποχρεώσεων.

Σας προωθούμε :

 1. Τις οδηγίες αναφορικά με τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων ελέγχου αντιγόνων (rapid Tests) από τα φαρμακεία (πατήστε ΕΔΩ)

 

 1. Τις οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης του rapid test στο φαρμακείο και της Έκδοσης Πιστοποιητικού από τους ενδιαφερόμενους ( πατήστε ΕΔΩ)

 

Επίσης σας παραθέτουμε τις κάτωθι οδηγίες:

 • Η δειγματοληψία του rapid test να διενεργείται στον εξωτερικό χώρο πέριξ του φαρμακείου. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια rapid test σε απομακρυσμένα σημεία πέραν του εξωτερικού χώρου πέριξ του φαρμακείου (πχ πλατείες, γυμναστήρια, γραφεία επιχειρήσεων, εργοστάσια κλπ).
 • Η δήλωση οποιουδήποτε αποτελέσματος χωρίς έκδοση απόδειξης συνιστά φορολογική παράβαση, καθώς τα δεδομένα διασταυρώνονται.
 • Σας εφιστούμε την προσοχή καθώς βάσει του άρθρου 31 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ Α΄ 204):

«Σε περίπτωση μη καταχώρησης, καθυστερημένης ή λανθασμένης καταχώρησης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται: α) ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (3.000) ΕΥΡΩ και β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ»

 Επιπρόσθετα βάσει των οδηγιών οι οποίες έχουν αποσταλεί, είμαστε υποχρεωμένοι να ταυτοποιούμε το άτομο στο οποίο διενεργούμε το rapid test με οποιοδήποτε διαθέσιμο στοιχείο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα, βιβλιάριο υγείας).

 • Σύμφωνα με σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ECDC και οδηγιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ) οι οδηγίες διενέργειας για τα rapid test θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά ώστε αυτά να πραγματοποιούνται σωστά.

 

 • Δεν θα πρέπει να διενεργούνται και να δηλώνονται στο Μητρώο Ασθενών, τα rapid tests που χρησιμοποιούν συλλογή σιέλου σε κυπελάκι.

 

 • Μετά από υποδείξεις του ΕΟΔΥ σας ενημερώνουμε πως σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος:

 

 1. Απαιτείται η καταχώρηση του κινητού τηλεφώνου του ασθενούς κατά τη συμπλήρωση του θετικού αποτελέσματος στην πλατφόρμα του Μητρώου Ασθενών Covid-19
 2. Απαιτείται ενημέρωση του θεράποντος ιατρού από τον ασθενή ή επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ στο τηλέφωνο 210-5212054 ή στο 1135 για περαιτέρω οδηγίες
 3. Δεν απαιτείται ακολούθως παραπομπή για διενέργεια μοριακού test (PCR), καθώς η δήλωση του αποτελέσματος του rapid test στο Μητρώο Ασθενών είναι ισοδύναμη με τη δήλωση του αποτελέσματος του μοριακού ελέγχου.
 4. Δεν παραπέμπουμε τον πολίτη για την έκδοση της βεβαίωσης χορήγησης εργασιακής άδειας στον ΕΟΔΥ αλλά στον προσωπικό ιατρό τους.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ