Επείγουσα ενημέρωση για την καταβολή εισφορών στο ΤΕΑΥΦΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 26/2/2019

Αρ. Πρωτ. 802

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Όσοι από εσάς απασχολείτε προσωπικό πρέπει να γνωρίζετε από το 291/17-1-2019 έγγραφό μας, ότι έχει αλλάξει ο τρόπος καταβολής των εργοδοτικών εισφορών προς το ΤΕΑΥΦΕ.

Επειδή η σχετική προθεσμία λήγει στις 28/2/2019 ενημερώστε τα μέλη σας εκ νέου για την εξέλιξη αυτή.

Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

Επιστολή ΤΕΑΥΦΕ