Επίλυση του ζητήματος αποζημίωσης για τα ραντεβού εμβολιασμού και της διάθεσης των self tests για τα φαρμακεία που έχει λήξει η σύμβαση τους με τον ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 4866

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Επιλύθηκε το θέμα της διαδικασίας αποζημίωσης των self tests και των προγραμματισμένων ραντεβού εμβολιασμού κατά  της Covid- 19 για τα φαρμακεία που έχει λήξει η σύμβαση με τον Οργανισμό, είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω αλλαγής εταιρικής μορφής. Τα τιμολόγια  θα εκδοθούν με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη της ημερομηνίας διακοπής της σύμβασης. Στο προσωπικό λογαριασμό στον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ, στον οποίο υπάρχει πρόσβαση παρόλο που έχει διακοπεί η σύμβαση, υπάρχουν τα ποσά βάσει των οποίων θα εκδοθούν τα τιμολόγια.

Τα τιμολόγια θα αποσταλούν στους τοπικούς Φαρμακευτικούς  Συλλόγους μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2021. Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι θα αποστείλουν το σύνολο των τιμολογίων αυτών προς τον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ , υπόψιν κ. Κελαϊδή και  κας Σπυριδάκου.

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ