ΕΟΦ: Τροποποίηση Απόφασης με αρ. πρωτ.: 131475/11.11.19

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων τροποποιεί την απόφαση  με αρ. πρωτ.: 131475/11.11.19 της Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ