ΕΟΦ: Σχετικά με την χρήση της Serrapeptase σε συμπληρώματα διατροφής

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ενημερώνει σχετικά με την χρήση της Serrapeptase σε συμπληρώματα διατροφής.

Επισημαίνει στους ενδιαφερόμενους ότι το ένζυμο Σερραπεπτάση ή Σερρατιοπεπτιδάση (Serrapeptase ή Serratiopeptidase) συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των συστατικών που υπόκεινται στη νομοθεσία περί νέων τροφίμων και έως σήμερα δεν υπάρχει σχετική έγκριση. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν το εν λόγω συστατικό έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση με βάση  τον Κανονισμό ΕU/2015/2283.

Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα υφίσταται αδειοδοτημένο φάρμακο με την εν λόγω δραστική ουσία και εγκεκριμένη ελάχιστη ημερήσια  δόση τις  30.000IU.