Εξυπηρέτηση κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) και εντύπου δικαιώματος S1 από το Η.Β. από 01.01.2021