Ηλεκτρονική συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Χθες στις 14:00 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας στην οποία συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες της  Διεύθυνσης  Φαρμάκων του Υπουργείου, ο  Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ κ. Τάγαρης, η Διευθύντρια Φαρμακευτικής του ΕΟΠΥΥ κ. Λίτσα και αντιπροσωπεία του ΠΦΣ.

Το αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μετά την εφαρμογή του νόμου 4600/2019 και μετά την επιστολή που απέστειλε ο Π.Φ.Σ. με Αρ. Πρωτ. 3000/19.07.2019 προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, με την οποία ζητούσε την άμεση επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν όπως επίσης και τον ορισμό άμεσης συνάντησης.

Στην συνάντηση καταγράφηκαν τα προβλήματα και οι αδυναμίες στην εφαρμογή του παραπάνω νόμου και συμφωνήθηκε η επίλυση αυτών στα επιμέρους ζητήματα. Αναμένουμε άμεσα την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την επίλυση των προβλημάτων.

Σας αποστέλλουμε την επιστολή του Π.Φ.Σ. Αρ. Πρωτ. 3000/19.07.2019  προς τον Υπουργό Υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 

Επιστολή στον Υπουργό Υγείας Αρ. Πρωτ. 3000/19.07.2019

Αριθμ. Πρωτ. 3000/19.07./2019

Προς: Υπουργός Υγείας, κ. Βασίλειος Κικίλιας

Κοινοποίηση: Υφυπουργός Υγείας, κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη

Θέμα : «Συνταγογράφηση Ναρκωτικών»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 15η Ιουλίου 2019, κατόπιν αλλεπάλληλων παρατάσεων, τέθηκε εν ισχύ το άρθρο 90 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄ 43/09.3.2019) που αφορά στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση ναρκωτικών. Συγκεκριμένα η παρ. 1 του ως άνω άρθρου ορίζει ότι: «Αν η συνταγή αφορά στη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α΄ – Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α΄ 103) και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 (Α΄ 191), η συνταγή καταχωρίζεται ηλεκτρονικά και φέρει ειδική σήμανση με αναγραφή της φράσης «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ.».

Δυνάμει της ως άνω διατάξεως προκύπτει ότι από την ημερομηνία εφαρμογής της, ήτοι από 15.7.2019, καταργούνται όλες οι απλές, μονόγραμμες και δίγραμμες συνταγές που απαιτούνταν για την χορήγηση των ναρκωτικών φαρμάκων.

Όμως, κατά την εφαρμογή της εν λόγω διατάξεως διαπιστώθηκε ότι η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή για την συνταγογράφηση των ναρκωτικών δεν έχει παραμετροποιηθεί ορθώς, καθώς δεν έχουν προβλεφθεί περιπτώσεις χορήγησης ναρκωτικών σε όλες τις κατηγορίες πολιτών με σοβαρά νοσήματα (όπως καρκινοπαθείς, ψυχιατρικούς ασθενείς κλπ). Το αυτό επιβεβαιώθηκε κατόπιν συναντήσεως του Π.Φ.Σ. με την ΗΔΙΚΑ.

Συγκεκριμένα δεν έχει προβλεφθεί η χορήγηση ναρκωτικών σχετικά με:

1. Την εκτέλεση συνταγών ναρκωτικών σε ασθενείς που δεν καλύπτονται από τα ταμεία τους.

2. Την εκτέλεση συνταγών από συνταγογράφους γιατρούς α) που δεν συνταγογραφούν μέσω ΗΔΙΚΑ (πχ οδοντιάτρους), β) που συνταγογραφούν για ασφαλιστικά ταμεία εκτός συστήματος ΗΔΙΚΑ (πχ ασφαλισμένοι στα ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνικής Τραπέζης κλπ), γ) που συνταγογραφούν για πολίτες εκτός Ε.Ε. που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΕΚΑΑ. Μάλιστα, η τελευταία περίπτωση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την διάθεση των παραπάνω σκευασμάτων σε μετανάστες.

Λόγω των ατελειών του συστήματος πρόβλημα έχει προκληθεί και με την διάθεση ναρκωτικών σε ζώα, όπου ο κτηνίατρος συνταγογραφεί στο ΑΜΚΑ του ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται αναίτια ο ιατρικός του φάκελος.

Κύριε Υπουργέ,

Δεδομένων των ανωτέρω προβλημάτων και για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας, ζητούμε την αναστολή της εφαρμογής της ανωτέρω διατάξεως για τις περιπτώσεις που προαναφέραμε.

Επίσης φρονούμε ότι θα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο όπως ορίσετε συνάντηση με τη συμμετοχή των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου, επί σκοπώ  αναζήτησης άμεσης λύσης στα σοβαρά αυτά ζητήματα.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ