Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

 

 

 

 

Αθήνα, 24/10/2019

Αρ. Πρωτ.

Προς Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

Σε συνέχεια εγγράφου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου  με Αρ.πρωτ. 4256/22.10.2019 για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών , σας ενημερώνουμε για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Τα φαρμακεία θα πρέπει να εκδώσουν πιστωτικό τιμολόγιο  για την παρακράτηση του 3.5% (νόμος 4430/2016) που στη σχετική κατάσταση είναι το τελικό ποσό. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί με τον ισχύοντα τώρα ΦΠΑ. Θα πρέπει επίσης να εκδοθεί  και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της αντίστοιχης παρακράτησης.

Στην συνέχεια τα τιμολόγια αυτά μαζί με τις υπεύθυνες Δηλώσεις  αποδοχής της αντίστοιχης παρακράτησης (Υποδείγματα 1,2& 3) συγκεντρώνονται από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και μαζί με την υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της ευθύνης και της υποχρέωσης της διεκπεραίωσης της διαδικασίας πληρωμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον Προέδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην ΚΜΕΣ :

Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών

(Υπόψιν κ. Απόστολου Αγάλια)

Πειραιώς 181

ΤΚ 11853 – Ταύρος

Τηλ 2103407428

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις εξής περιπτώσεις:

  • Εάν το Φαρμακείο έχει αλλάξει ΑΦΜ, θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2) και δεν θα εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο .
  • Εάν το Φαρμακείο έχει κλείσει λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου του Φαρμακοποιού, θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση  (Υπόδειγμα 3) και δεν θα εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο.

Προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας απαιτείται για ποσά άνω των 1.500€ και 3.000€ αντίστοιχα.

Όσοι είναι συνταξιούχοι ή έχουν ανακαλέσει την άδεια τους ή το ΑΦΜ  στο οποίο αντιστοιχεί το ποσό των ληξιπρόθεσμων, δεν είναι πλέον ενεργό, θα πρέπει να προσκομίσουν προσωπική φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η Υπεύθυνη Δήλωση, θα είναι πρωτότυπη και με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή την αστυνομία.

Για τις περιπτώσεις στις οποίες κάποιοι συνάδερφοι έχουν ήδη αποστείλει την Υπεύθυνη Δήλωση και πιστωτικό τιμολόγιο, θα πρέπει να αποστείλουν εκ νέου μόνο φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

Τα φυσικά προαναφερθέντα παραστατικά θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την ΚΜΕΣ μέχρι και την Παρασκευή 08/11/2019 ώστε να  προχωρήσουν οι διαδικασίες για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων.

                                                                      

Με Τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Απόστολος Βαλτάς                                                                           Κων/νος Κούβαρης

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3