Ενημέρωση διευκρινιστική για ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Προς

Α.Π. 4467/22-12-2017

Τους φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της χώρας

Στους λογαριασμούς των συλλόγων έχουν κατατεθεί τα  ποσά που αφορούν  ληξιπρόθεσμες οφειλές .

AΘα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχουν εξοφληθεί τα φαρμακεία που έχουν εκχωρήσεις, δεν έχουν αποστείλει πιστωτικά τιμολόγια και υπεύθυνες δηλώσεις  και φαρμακεία που δεν έχουν ενεργό ΑΦΜ. (φαρμακεία κλειστά, φαρμακεία που έχουν αλλάξει εταιρική μορφή κλπ με οφειλές άνω των 1500 ευρώ οπότε απαιτείτο φορολογική ενημερότητα).

B.  Επίσης μας ενημέρωσαν ότι για φαρμακεία που δεν έχουν ενεργό ΑΦΜ και είχαν οφειλές στον ΕΟΠΥΥ  , έχουν  γίνει παρακρατήσεις  και για τον λόγο αυτό φαίνονται κάποιες  διαφορές στα ποσά.. Αυτό όμως αφορά φαρμακεία που έχουν εξοφληθεί γιατί τα οφειλόμενα ποσά ήταν κάτω  των 1500 ευρώ και δεν απαιτείτο φορολογική ενημερότητα .

Έχουμε ζητήσει και θα  μας αποσταλεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το αρχείο με τα στοιχεία των φαρμακείων  που δεν έχουν εξοφληθεί όπως και των φαρμακείων που έχουν γίνει παρακρατήσεις

Τέλος μας έχουν ενημερώσει πως ο ΕΟΠΥΥ στις αρχές του επόμενου μήνα θα ξεκινήσει τη διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών ( φορολογικές , ασφαλιστικές ενημερότητες, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ) προκειμένου να προχωρήσει στην δεύτερη φάση της εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών των ταμείων. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ακριβή ενημέρωση αποστολής των παραπάνω δικαιολογητικών.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ