Ενημέρωση για τις νέες χονδρικές τιμές ΜΗΣΥΦΑ

Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 3612

 

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας κατάλογο με τις νέες  χονδρικές  τιμές  ΜΗΣΥΦΑ που έχουν ανακοινωθεί μετά την τελευταία ενημέρωση του ΠΦΣ που έγινε στις 3 Αυγούστου 2022, προκειμένου  να ελέγξετε αν τα μηχανογραφικά προγράμματα έχουν ενημερωθεί για τις αλλαγές.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος συνεχίζει την ενημέρωση για τις αλλαγές χονδρικών τιμών στα ΜΗΣΥΦΑ, ευθύς μόλις την λαμβάνει από τις φαρμακευτικές εταιρείες που είναι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας(ΚΑΚ) και τα διακινούν.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                      ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ