Ενημέρωση για τις ελλείψεις φαρμάκων

 

 

 

 

 

Αθήνα, 28/1/2020

Αρ. Πρωτ.    326

Προς

Τους Φ.Σ. της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Πανελλήνιος φαρμακευτικός Σύλλογος  από την πρώτη στιγμή έθεσε ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεων του το θέμα των ελλείψεων φαρμάκων . Το αποτέλεσμα ήταν να πραγματοποιηθούν  διαδοχικές συναντήσεις στον ΕΟΦ και χθες Τρίτη να γίνει συνάντηση με Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια , τον Υφυπουργό κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη και τον προέδρο του ΕΟΦ κ Δημήτρη Φιλίππου προκειμένου να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις στο πρόβλημα  .

Στην συνάντηση αυτή ο Υπουργός Υγείας έκανε αποδεκτές τις προτάσεις μας  και για πρώτη φορά εληφθησαν αποφάσεις,  με την εφαρμογή των οποίων πιστεύουμε πως θα επιλυθεί σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των ελλειπτικών φαρμάκων.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε  :

  1. Απαγόρευση των εξαγωγών για ένα διάστημα όχι μικρότερο των 5 μηνών για αποδεδειγμένα ελλειπτικά φάρμακα σύμφωνα και με στοιχεία που θα καταθέτει ο ΠΦΣ.
  2. Παράταση ισχύος εκτέλεσης των συνταγών που αφορούν ελλειπτικά Φάρμακα.
  3. Για τα αποδεδειγμένα ελλειπτικά φάρμακα να δίνεται η δυνατότητα στον ασθενή να επιλέγει τα φάρμακά του ακόμα και στις περιπτώσεις που αναγράφεται η εμπορική ονομασία
  4. Εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλη την αλυσίδα διακίνησης του φαρμάκου και αυστηρή εφαρμογή της προβλεπόμενης νομοθεσίας για την τήρηση των αποθεμάτων

Ο Π.Φ.Σ.  προτίθεται άμεσα να δημιουργήσει μια εφαρμογή στο site του Συλλόγου την οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα , εκπρόσωποι των Τοπικών Συλλόγων θα ενημερώνουν υπεύθυνα την εφαρμογή για τα ελλειπτικά φάρμακα του Νομού στον οποίο ανήκουν. Τα στοιχεία αυτά θα τροφοδοτούν την αντίστοιχη εφαρμογή του ΕΟΦ.

Ως εκ τούτου θα υπάρχει πραγματική εικόνα των ελλείψεων για να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Προέδρους και Εκλέκτορες των Φ.Σ. που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα του Π.Φ.Σ. για να διαμορφώσουμε έναν εμπεριστατωμένο κατάλογο των ελλειπτικών φαρμάκων που κατατέθηκε στο Υπουργείο Υγείας .

 

Συνάδελφοι

Η Ενότητα και η Διεκδίκηση αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία για να επιλύονται και τα προβλήματα της καθημερινότητας που είναι ο βασικός στρατηγικός μας στόχος.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                     ΚΩΝ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ