Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας

Αθήνα, 30.8.2017

Αρ. Πρωτ. 3078  


ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

ΘΕΜΑ: Eνημέρωση για την συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας

Σε κλίμα κατανόησης από πλευράς Υπουργού Υγείας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με  μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Κυριάκο  Θεοδοσιάδη.

Στην συζήτηση που διήρκεσε  περίπου δύο ώρες, ετεθη καταρχήν το θέμα του ιδιοκτησιακού και οι εξελίξεις μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που καταργεί την  Υπουργική Απόφαση.

Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι η Απόφαση  αυτή επιβλήθηκε στην χώρα μας και δεν περπάτησε διότι δεν προσέλκυσε επενδυτές..

Από πλευράς ΠΦΣ προτάθηκε να εφαρμοσθεί και στην Ελλάδα  το μοντέλο  της Γερμανίας όπου το 51% το κατέχει αποκλειστικά ο Φαρμακοποιός.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν πως πρέπει να αναζητηθεί μια νέα λύση που θα είναι σύμφωνη με τα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας και του ευρωπαϊκού  δικαίου.

O Πρόεδρος του ΠΦΣ έθεσε και το θέμα των ΜΗΣΥΦΑ και τόνισε πως η ανώτατη νοσοκομειακή τιμή κατοχυρώνει τις κρατικές δομές  ως προς τις δαπάνες τους , αλλά από την άλλη πλευρά η ενδεικτική λιανική τιμή χωρίς την καθιέρωση  κανόνων στην χονδρική τιμή δημιουργεί ανισορροπίες  στην αγορά.

Ο υπουργός συμφώνησε ότι υπάρχει  πρόβλημα στην αναγραφόμενη ενδεικτική τιμή ενώ οι φαρμακοποιοί συμπλήρωσαν πώς  η απελευθέρωση των τιμών των ΜΗΣΥΦΑ, ουσιαστικά ζημιώνει τον φαρμακοποιό  χωρίς όφελος για τον πολίτη και με μοναδικό ωφελημένο την Βιομηχανία .

Για το θέμα του ωραρίου ο υπουργός αναγνώρισε το πρόβλημα που υπάρχει στις διανυκτερεύσεις και την αναρχία που επικρατεί  και τόνισε πως πρέπει να  δούμε ένα νέο σύστημα ωραρίου το οποίο μέσα στα πλαίσια της απελευθέρωσης να δημιουργεί δυνατότητες εξορθολογισμού , τακτικότητας  και βελτίωσης της εξυπηρέτησης  του κοινού.

Ο υπουργός  ανέφερε  πως η σημερινή κατάσταση είναι εκτός του  κλίματος του νομοθέτη και έχει πάρει διαστάσεις  μη ελέγξιμες

Για τις πληρωμές των Φαρμακων από τον ΕΟΠΥΥ η αντιπροσωπεία του ΠΦΣ  ζήτησε να διασφαλισθεί  η απόδοση τους εντός των συμβατικών  υποχρεώσεων , ενώ για τα αναλώσιμα διαπιστώθηκε ότι η εικόνα τείνει βελτιούμενη, με την Αττική όμως να συνεχίζει να έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Στην συζήτηση  τέθηκε ακόμη το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την  είσπραξη του πόρου 0,4%.

Επίσης  ζητήθηκε με αφορμή το νομοσχέδιο  Περί Ιατρικών Συλλόγων , να γίνουν θεσμικές παρεμβάσεις που να συντελέσουν στην εύρυθμη λειτουργία των Φαρμακευτικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης μετά το πέρας της συνάντησης δήλωσε πως «Ο Υπουργός Υγείας έδειξε κατανόηση για τα προβλήματα το κλάδου μας. Ελπίζουμε η διάθεση αυτή να φανεί  και στην πράξη.  Οι συνθήκες άλλαξαν και τα μνημόνια αποδείχτηκαν καταστροφικά για την χώρα και τον κλάδο μας.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                      ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ