Ενημέρωση για τη συμμόρφωση προσωπικών δεδομένων

Α.Π. 2004/18-5-2018

Προς

Τους  Φ. Σ. της  Χώρας

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποστήριξης των φαρμακευτικών συλλόγων καθώς επίσης και των μελών τους (φαρμακείων) ως προς την συμμόρφωση  από 25 Μαΐου  του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση  και περισσότερες λεπτομέρειες συντόμως.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ