Ενημέρωση για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και για την ενεργοποίηση αυτοματοποιημένου ελέγχου για τις συνταγές ΦΥΚ ανασφαλίστων

Αθήνα,  26 Ιουνίου 2024

Αριθμ. Πρωτ. 2851

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Ενημέρωση για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στα φαρμακεία από 2.07.2024 – Ενεργοποίηση αυτοματοποιημένου ελέγχου κατά την εκτέλεση ΦΥΚ σε ανασφάλιστους»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

  • Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμόν 800/23.02.2024 ενημέρωσης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου σας επισημαίνουμε ότι από 2.07.2024  αρχίζει η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τους εργαζόμενους στα φαρμακεία.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι δεν έχει δοθεί δοθεί νέα παράταση στο εν λόγω μέτρο, για την κατηγορία των επαγγελμάτων στην οποία υπάγονται τα φαρμακεία μας και ως εκ τούτου οφείλουμε όλοι να είμαστε συνεπείς σχετικά με την πιστή εφαρμογή των διατάξεων όπως προβλέπονται.

 

  • Ενεργοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ ο αυτοματοποιημένος έλεγχος κατά την εκτέλεση συνταγών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους σε ανασφάλιστους πολίτες. Οι ανασφάλιστοι του Ν.4368/2016 προμηθεύονται τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους μόνο από τις δημόσιες δομές, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Νόμου.

Η ΗΔΙΚΑ προχώρησε στην υλοποίηση του συγκεκριμένου κόφτη ώστε κατά την εκτέλεση των συνταγών αυτών να εμφανίζεται το μήνυμα «Παρουσιάστηκε το παρακάτω πρόβλημα: Η συνταγή δεν μπορεί να εκτελεστεί σε Ιδιωτικά Φαρμακεία»  με αποτέλεσμα να μην προχωρά η εκτέλεση της συνταγής ΦΥΚ ανασφαλίστων του Ν.4368/2016. Τα προγράμματα φαρμακείου εμφανίζουν το ίδιο μήνυμα της ΗΔΙΚΑ κατά την εκτέλεση των συνταγών μέσα από το πρόγραμμα.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ