Ενημέρωση για την απόδοση του πόρου προς τον ΠΦΣ

ΑΘΗΝΑ 20.6.2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΦΣ

Tην ολοκλήρωση του ελέγχου  για την απόδοση του πόρου υπέρ ΠΦΣ γνωστοποίησε με έγγραφό του, το Τμήμα Οικονομικού του Τομέα Υγειονομικών, μετά την αποστολή δεύτερου εξωδίκου (πατήστε εδώ) προς τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με το υπ΄ άριθμ. 857268 /13.6.2017 έγγραφο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για τα διαστήματα  από 1.4.2016 μέχρι 31.12.2016 και από 1.1.2017 μέχρι 30.4.2017 και οι σχετικές καταστάσεις πληρωμών και τα αντίστοιχα παραστατικά διαβιβάσθηκαν στο Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών πρώην ΕΤΑΑ , Δ/νση Οικονομικών Εντασσομένων ΦΚΑ για εκτέλεση και  απόδοση των ανωτέρω ποσών.

Προς ενημέρωσή σας, σας  επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 1

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 2