Ενημέρωση για την αποστολή των ενημεροτήτων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Α.Π 3056/25.8.2017

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από αίτημα του ΠΦΣ η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αποδέχθηκε και υλοποίησε την δυνατότητα ηλεκτρονικής (μέσω email) αποστολής φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΠΕ-ΔΙ που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα ( πατήστε εδώ) .

Η υποχρέωσή μας για αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών λαμβάνεται σε ηλεκτρονική  μορφή (email) από τις ΠΕ-ΔΙ και προκύπτει κατά την διαδικασία εκκαθάρισης των ξεχωριστών μηνιαίων υποβολών μας σε υγειονομικό υλικό , ΣΕΔ  και ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Ο τίτλος – θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστέλλεται στις ΠΕ-ΔΙ θα περιέχει υποχρεωτικά εκτός από την επωνυμία του φαρμακείου και τον αριθμό υποβολής όπως :

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» – ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:………..

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι :

1)Φορολογική ενημερότητα απαιτείται  για ποσά άνω των  1500 ευρώ και

2)Ασφαλιστική ενημερότητα απαιτείται για ποσά άνω των 3.000 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ