Ενημέρωση για οφειλές του πρώην ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ μετά τη διευκρινιστική επιστολή του ΕΦΚΑ προς ΠΦΣ

 

 

 

 

 

Αθήνα, 15/10/2019

Αρ. Πρωτ. 4157

Ενημέρωση για οφειλές Φαρμακοποιών στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

 

Ο ΕΦΚΑ, σε απάντηση της επιστολής – παρέμβασης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, απέστειλε στις 08.10.2019 νέα επιστολή (επισυνάπτεται) με την οποία διευκρινίζονται  τα παρακάτω:

  1. Όσοι φαρμακοποιοί διαπίστωσαν ότι υπήρχε λάθος καταλογισμό παλαιών εισφορών μπορούσαν μέχρι τις 07.10.2019 να ενταχθούν με αίτηση στη ρύθμιση των 120 δόσεων χωρίς να ληφθούν υπόψιν τα λανθασμένα ποσά. Με τον τρόπο αυτό κατοχύρωναν απλώς τη ρύθμιση στις 120 δόσεις χωρίς να έχουν κάνει αποδοχή του ποσού που ήταν λανθασμένο.
  2. Ο ορθός υπολογισμός των εισφορών θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2019 και τότε θα ενημερωθούν οι φαρμακοποιοί για να αποδεχτούν ή όχι το επανακαθορισμένο ποσό.
  3. Για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών προβλέπεται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σημαντικό πρόβλημα έχει προκύψει με όσους συναδέρφους δεν εντάχθηκαν στην ρύθμιση ακολουθώντας ανεύθυνες οδηγίες και σήμερα είναι εκτεθειμένοι στις επιπτώσεις της μη ένταξης τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Για τον λόγο αυτό ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απέστειλε νέα επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΦΚΑ, κ. Χάλαρη, ζητώντας παράταση  στις 120 δόσεις για τις περιπτώσεις των ως άνω συναδέλφων.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα παρακολουθεί συστηματικά και θα ελέγχει την υλοποίηση των ως άνω ρυθμίσεων και φυσικά θα σας ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΦΚΑ