Ενημέρωση αναφορικά με την εκτέλεση συνταγών αντιβιοτικών για το Σώμα Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών

 

 

 

 

 

Αθήνα, 24/11/2020

Αρ. Πρωτ. 4740

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

Όπως μας ενημέρωσαν από τον Λογαριασμό Υγείας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) , το ταμείο δεν είναι ενταγμένο στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και επομένως οι συνταγές των αντιβιοτικών είναι χειρόγραφες και εκτελούνται με την προϋπόθεση της αναγραφής της επωνυμίας του Ταμείου , προκειμένου να διακρίνονται από τις υπόλοιπες χειρόγραφες συνταγές.

 

 Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                                             Σεραφείμ Ζήκας