Ενέργειες του ΠΦΣ για παράνομη πώληση ΜΗΣΥΦΑ

Αθήνα, 21/2/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Depon μαζί με γαλακτοκομικά και μπισκότα, πουλούσε  κατάστημα λιανικής στον Βόλο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που περιήλθε στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας, η επιχείρηση μάλιστα επιβάρυνε  την τιμή με ΦΠΑ 13% και όχι 6% όπως είναι το σωστό!

«Η περίπτωση αυτή που σίγουρα δεν είναι μοναδική, αποδεικνύει πόσο επικίνδυνο είναι τα φάρμακα όπως είναι τα ΜΥΣΥΦΑ να πωλούνται εκτός φαρμακείων», τονίζει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κωνσταντίνος Λουράντος.

«Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος  Μαγνησίας κοινοποίησε την καταγγελία στον ΠΦΣ και εμείς έχουμε υποχρέωση να πράξουμε τα δέοντα», ανέφερε ο κ. Λουράντος.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος  απέστειλε το σχετικό έγγραφο στον ΕΟΦ και το κοινοποίησε  στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός, την   Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, το  Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας και το  Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Στο έγγραφο μεταξύ άλλων αναφέρεται πως «Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5607/1932 ως ισχύει, απαγορεύεται η αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «1. Η εκτέλεσις των συνταγών και η λιανική πώλησις φαρμάκων εις το κοινόν επιτρέπεται μόνον εις φαρμακοποιούς έχοντας εν λειτουργία νομίμως συνεστημένα φαρμακεία, ή διευθύνοντας φαρμακεμπορεία, περί ων το άρθρ. 24 του Ν. 5607 και εντός των φαρμακείων ή φαρμακεμπορείων, άτινα ούτοι νομίμως διευθύνουσιν. 2. Αι κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου αντιποιούμενοι έργα φαρμακοποιού τιμωρούνται εισαγόμενοι δι’ απ’ ευθείας κλήσεως με φυλάκισιν τριών μηνών και χρηματικήν ποινήν 2 χιλιάδων δρχ. και εν υποτροπή με φυλάκισιν 6 μηνών και χρηματικήν ποινήν δρχ. 4 χιλιάδων».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ