Ελλείψεις Φαρμάκων- Ανάδειξη του μεγαλύτερου προβλήματος Δημόσιας Υγείας από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο με τηλεοπτικά spot

Ανάδειξη του μεγάλου προβλήματος
για τη Δημόσια Υγεία από τον
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
με τηλεοπτικά spot

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε το πρόβλημα των ελλείψεων αποτελεί πρωταρχικό ζήτημα της Δημόσιας Υγείας και το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας που απασχολεί τα φαρμακεία μας.

Για το λόγο αυτό πέραν των παρεμβάσεων, των ενεργειών και των πιέσεων που ασκούμε προς τους αρμόδιους φορείς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου αποφάσισε και δημιούργησε τρία τηλεοπτικά spot (τα δύο σας τα παρουσιάζουμε τώρα, το τρίτο βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας), που αναδεικνύουν το τεράστιο πρόβλημα των ελλείψεων.

Τα τηλεοπτικά spot θα ξεκινήσουν να προβάλλονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

 

Τηλεοπτικό Spot 1

Τηλεοπτικό Spot 2