Ημερολόγιο Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων

Σεμινάρια μηνός Σεπτεμβρίου

14&15 Σεπτεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Ιωάννινα

Σεμινάριο: Εργαστήριο Φαρμακείου

22  Σεπτεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Κόρινθος

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

28 & 29  Σεπτεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Κόρινθος

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

29  Σεπτεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Θήβα

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

28 &29  Σεπτεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Μυτηλήνη

Διημερίδα ΦΣ Λέσβου

Σεμινάρια μηνός Οκτωβρίου

5 & 6 Οκτωβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Λάρισα

Σεμινάριο: Εργαστήριο Φαρμακείου

6 Οκτωβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

12 & 13 Οκτωβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Χανιά

Σεμινάριο: Εργαστήριο Φαρμακείου

12 & 13 Οκτωβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Ηράκλειο

Σεμινάριο: Εργαστήριο Φαρμακείου

6 Οκτωβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Θήβα

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

6 Οκτωβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

12 & 13 Οκτωβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Κέρκυρα

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

13 Οκτωβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

13 Οκτωβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

20 Οκτωβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Κέρκυρα

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

20 Οκτωβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

20 Οκτωβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Θήβα

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

20 Οκτωβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

Σεμινάρια μηνός Νοεμβρίου

2-3 Νοεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη΄

19ο Pharmapoint

2 & 3 Νοεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Χαλκίδα

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

9  Νοεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Χαλκίδα

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

9 &10 Νοεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Κομοτηνή

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

09 & 10 Νοεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Τρίπολη

Σεμινάριο: Εργαστήριο Φαρμακείου

16 & 17 Νοεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Τρίπολη

Σεμινάριο: Εργαστήριο Φαρμακείου

16 Νοεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Κομοτηνή

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

17 Νοεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

24 Νοεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

23 &24 Νοεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα

Σεμινάριο: Εργαστήριο Φαρμακείου

Σεμινάρια μηνός Δεκεμβρίου

30 Νοεμβρίου-1Δεκεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα

Σεμινάριο: Εργαστήριο Φαρμακείου

1 Δεκεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

1 Δεκεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών

8 Δεκεμβρίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη

Σεμινάριο: Πρώτων Βοηθειών