Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού είναι ταυτόχρονα και ο οδηγός συνταγογράφησης αλλά και αποζημίωσης των Εμβολίων.

Παρακάτω παραθέτουμε τους ισχύοντες μέχρι σήμερα: