Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2020-2021

Αναρτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2020-2021 με τις σχετικές επεξηγήσεις, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2020-2021