ΕΔΟΕΑΠ: Σχετικά με τις συνταγές που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 6.07.2020

Με έγγραφο του το ταμείο ΕΔΟΕΑΠ  ενημερώνει πως οι συνταγές που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 6.07.2020 εκτελούνται και χωρίς την προσκόμιση της πρωτότυπης συνταγής, μόνο με την προσκόμιση του Barcode.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΟΕΑΠ