Εγκύκλιος για τη συγκέντρωση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

 

Αθήνα,2.10.2017 
Αρ. Πρωτ.3554 

ΠΡΟΣ
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της χώρας
Υπόψιν Προέδρων ΔΣ 

Προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών που εκκρεμούν, θα πρέπει να συγκεντρωθούν άμεσα οι Φορολογικές και οι Ασφαλιστικές Ενημερότητες των μελών σας, όπου απαιτείται.

Οι φορολογικές Ενημερότητες που έχουν παρακράτηση  θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, στην  παρακάτω Διεύθυνση:

Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών
(Υπόψιν κ. Απόστολου Αγάλια και κυρίας Βάσως Λαγκαδίτου)
Πειραιώς 181
ΤΚ 11853 – Ταύρος
Τηλ 2103407428΄

Οι φορολογικές Ενημερότητες που δεν έχουν παρακράτηση και οι Ασφαλιστικές Ενημερότητες θα πρέπει να  κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, στις αντίστοιχες ΠΕΔΙ (Σχετική Ανακοίνωση ΠΦΣ Α.Π 3056/25.8.2017)

Υπενθυμίζουμε ότι:

Φορολογική Ενημερότητα απαιτείται για τιμολόγιο άνω των 1500 ευρώ και Ασφαλιστική Ενημερότητα απαιτείται για τιμολόγιο άνω των 3.000 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ