Εγκύκλιοι του ΕΟΠΥΥ για αναλώσιμα προϊόντα

Επισυνάπτονται τρία έγγραφα από την Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, τα οποία αφορούν:

– το Γενικό Έγγραφο, που αφορά στην ημερομηνία έναρξης των τιμών των αναλωσίμων που είναι η 23/10/2017 (πατήστε εδώ)

– το Γενικό Έγγραφο 1 για την κατάργηση του πίνακα 2 – ΣΕΔ (πατήστε εδώ)
(σας επισυνάπτουμε τα σχετικά ΦΕΚ) και

– το Γενικό Εγγραφο 2 που αφορά στα σκευάσματα από του στόματος γλουταμίνης

(πατήστε εδώ)

ΦΕΚ 1571

ΦΕΚ 3475