“Είμαστε Πάντα Δίπλα σου!!”

Με κεντρικό μήνυμα «Είμαστε πάντα δίπλα σου» ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, προχώρησε στην δημιουργία  ενός τηλεοπτικoύ σποτ, στο οποίο περιγράφεται ο ρόλος του φαρμακοποιού μέσα από τις λέξεις Προστασία, Προσφορά, εξειδίκευση συμβουλή και φροντίδα.