ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΔΕΞΙΑ ΟΙ Κ.Κ. Α. ΒΑΛΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡ. ΖΗΚΑΣ