Δυνατότητα Επανασυνταγογράφησης Φαρμάκων σε πλημμυροπαθείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αθήνα,  11 Σεπτεμβρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 3830

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων

 

Θέμα: « Δυνατότητα Επανασυνταγογράφησης Φαρμάκων σε πλημμυροπαθείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση με ανακοίνωσή της, ενημερώνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα  επανασυνταγογράφησης για πλημμυροπαθείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των οποίων τα φάρμακά τους έχουν καταστραφεί.

Παρατίθεται η σχετική ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ προς τους ιατρούς:

«Επανασυνταγογράφηση σε πλημμυροπαθείς

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να επανασυνταγογραφήσετε σε πλημμυροπαθείς φάρμακα που έχουν καταστραφεί, μπορείτε να παρακάμπτετε τον έλεγχο επανασυνταγογράφησης επιλέγοντας «Φυσικές καταστροφές» στο σχετικό παράθυρο.»

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ