Δυνατότητα διενέργειας rapid tests από τους φαρμακοποιούς με αμοιβή 20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α- Ανάκληση εγγράφου

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 

Το υπ’ αριθμόν 3364/26.7.2021 έγγραφο του Π.Φ.Σ. ανακαλείται κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ευθυγράμμιση των ανακοινώσεων του Π.Φ.Σ. προς το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού