Δικαιώματα για τις εγγραφές στον Προσωπικό Ιατρό, μηνός Ιανουαρίου

Αθήνα 3.03.2023

Τα προβλήματα με την ανάρτηση των δικαιωμάτων για τον προσωπικό ιατρό στην πύλη της ΚΜΕΣ συνεχίζονται. Η ΚΜΕΣ δεν έχει αναρτήσει τα δικαιώματα εγγραφών του προσωπικού γιατρού μηνός Ιανουαρίου για όλους τους συναδέλφους επειδή το αρχείο το οποίο είχε αποσταλεί την πρώτη του μήνα, δεν ήταν ολοκληρωμένο. Ζητήσαμε να επιλυθούν επιτέλους τα προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται όσο αφορά την ταυτοποίηση των συμβάσεων των φαρμακείων, για να πάψει η ταλαιπωρία των συναδέλφων. Θα ενημερωθείτε για το πότε θα αναρτηθούν τα δικαιώματα εγγραφών του Ιανουαρίου και θα υπάρξει δυνατότητα υποβολής των δικαιωμάτων αυτών και τον επόμενο μήνα.

Εκ του ΠΦΣ