Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής τιμολογίου διάθεσης των selftests -Ενημέρωσεις για το τιμολόγιο των ραντεβού εμβολιασμού & το Νομοσχέδιο Υπ. Υγείας

Αθήνα, 29/09/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ SELF TESTS

 

 • Η Πλατφόρμα της KMEΣ θα ανοίξει για την υποβολή συνταγών του μηνός Σεπτεμβρίου και για την υποβολή τιμολογίου για τη συμμετοχή μας στη διάθεση των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου νόσησης από covid-19 (self tests).
 • Επειδή από την ΚΥΑ προβλέπεται αναδρομική υποβολή, στο τιμολόγιο που αφορά την πρώτη υποβολή κατά τον μήνα τον οποίο υποβάλουμε, θα συμπεριληφθούν όλα τα self tests τα οποία δόθηκαν στο διάστημα από 8/4/21 έως και την 27/9/21, μαζί με τα 200 ευρώ που αφορούν την εφάπαξ πληρωμή.
 • Για το λόγο αυτό, στις «Υπηρεσίες για φαρμακοποιούς» στην αρχική οθόνη της πύλης ΤΕΕΣ και συγκεκριμένα στο νέο πεδίο: «ΜΕΣΑ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ COVID-19»

 εμφανίζεται το συνολικό πλήθος των self tests τα οποία διαθέσαμε σε επιλεγμένο χρονικό διάστημα:

 • Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης του ΣΣΥ συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα η «Συνολική αξία των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας covid-19» στο αντίστοιχο πλαίσιο στο τέλος του ΣΣΥ:

 • Θα πρέπει να εκδοθεί: «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΩΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ COVID-19» το οποίο συστήνεται από την ΚΜΕΣ, να παραχθεί από το σύστημα, να αριθμηθεί σύμφωνα με την τρέχουσα αρίθμηση τιμολογίων του φαρμακείου, να σφραγιστεί και να υποβληθεί αυτούσιο με τα υπόλοιπα τιμολόγια του μήνα υποβολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ: στην περίπτωση που τα μηχανογραφικά συστήματα δεν προλάβουν να ετοιμάσουν την έκδοση του τιμολογίου τότε οι φαρμακοποιοί θα επιλέξουν κατά την «Έκδοση τιμολογίων» την «υποβολή σαν έντυπα στον ΕΟΠΥΥ» και όχι «σαν υποδείγματα» προκειμένου να εκδώσουν το τιμολόγιο για τα self tests:

 • Κατά συνέπεια για το «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΩΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ COVID-19»
 1. Δεν απαιτείται εκτύπωση και επισύναψη του αρχείου των selftests που διατέθηκαν μαζί με το τιμολόγιο αυτό.
 2. Είναι τιμολόγιο πώλησης και όχι παροχής υπηρεσιών.
 3. Έχει μηδενικό ΦΠΑ και για το εφάπαξ ποσό των 200 ευρώ και για το πλήθος των self test τα οποία έχουν δοθεί.
 4. Υποβάλλεται μέσα από την πύλη της ΚΜΕΣ, είτε από τα μηχανογραφικά προγράμματα αν έχουν προλάβει να το ετοιμάσουν.
 5. Για τα φαρμακεία τα οποία είτε έχει κλείσει η σύμβαση λόγω συνταξιοδότησης είτε έχει αλλάξει η σύμβαση λόγω αλλαγής εταιρικής μορφής, το τιμολόγιο που θα εκδοθεί (μπορεί να είναι χειρόγραφο με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη της ημερομηνίας διακοπής εργασιών στην εφορία – επικοινωνήστε με τους λογιστές σας) για το χρονικό διάστημα της προηγούμενης χρήσης θα πρέπει να αποσταλεί στην τοπική Περιφερειακή Διεύθυνση και όχι στην ΚΜΕΣ, καθόσον η πληρωμή για τις κλειστές συμβάσεις θα γίνεται με διαφορετικό τρόπο.

 

 • Το «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Ραντεβού για εμβολιασμό COVID-19)» για αυτό το μήνα δεν θα εκδοθεί

 

Λόγω των πολλαπλών καταχωρήσεων στην πλατφόρμα των ραντεβού για τον ίδιο ΑΜΚΑ πολίτη (αφορά εκατοντάδες αλλαγές ραντεβού για τον ίδιο πολίτη) που έγιναν από ένα μικρό αριθμό φαρμακείων, η διαδικασία της οριστικοποίησης του «Συνολικού πλήθους ραντεβού εμβολιασμών (COVID-19)» δεν ολοκληρώθηκε λόγω περαιτέρω ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ημερομηνία πληρωμής.

 

 • Ενημέρωση για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

 

Κατατέθηκε και αναμένεται να ψηφιστεί  στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τα φαρμακεία:

 

 • Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, έως την 31η.12.2021

 • Διαδικασία έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Αντίστοιχα για φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής μέχρι την 31η.12.2021, κατόπιν καταχώρησης του σχετικού αιτήματος από τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σ.Η.Π.

 • Παράταση στην ισχύ μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών

Η λήξη συνταγών των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, παρατείνεται έως την 31η.12.2021

 • Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα δαπανών του e-ΔΑΠΥ

Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονιών πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ, μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή ιατρό, έως την 31η.12.2021. Οι γνωματεύσεις εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.