Διευκρίνιση ως προς τη διάθεση Self Test από φαρμακοποιούς

Ανακοίνωση Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης:

“Μετά την έναρξη διάθεσης των Self Test από τα φαρμακεία, ενημερώνουμε τους φαρμακοποιούς ότι κατά την περίπτωση που η φαρμακαποθήκη από την οποία φαίνεται να έλαβαν την προκαθορισμένη ποσότητα self tests δε συμπίπτει με αυτήν από την οποία πραγματικά τα έλαβαν , θα πρέπει παρόλα αυτά να επιλέξουν ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
Η διόρθωση της πληροφορίας της φαρμακαποθήκης θα εμφανιστεί στο σύστημα  με την ολοκλήρωση της πρώτης αποστολής από τις φαρμακαποθήκες”