Διευκρίνηση σχετικά με την διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΕΟΠΥΥ

Την περίοδο από Παρασκευή 13.12.2019 έως 15.12.2019 δεν θα λειτουργούν οι εφαρμογές του edapy του ΕΟΠΥΥ.

Οι εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ για την εκτέλεση συνταγών φαρμάκων θα λειτουργούν κανονικά.