Διεθνής Ομοσπονδία Φαρμάκων: Στρατηγικό Σχέδιο 2019-2024

Η Διεθνής Ομοσπονδία Φαρμάκων (FIP)  δημοσίευσε το νέο στρατηγικό της σχέδιο , το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο FIP τον Σεπτέμβριο.

Το έγγραφο στρατηγικού σχεδίου καθορίζει τα στρατηγικά αποτελέσματα του σχεδίου:

  • Ο καθένας έχει πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται.
  • Ο καθένας έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για την υγεία και τα φάρμακα που χρειάζονται.
  • Ο καθένας επωφελείται από καινοτομίες στα φάρμακα, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες υγείας.
  • Οι φαρμακοποιοί εξασφαλίζουν την υπεύθυνη και ποιοτική χρήση των φαρμάκων.
  • Συνεργασία για να εξασφαλιστούν ολοκληρωμένα και ολοκληρωμένα αποτελέσματα υγείας για τους ασθενείς.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2019-2024