Διαδικασία για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 23/3/2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Πρωτ. 877  

ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Θέμα: Πληρωμές ληξιπροθέσμων οφειλών ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ

Με βάση το επισυναπτόμενο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ , οι πρόεδροι των φαρμακευτικών συλλόγων που δεν τηρούν Διανεμητικό Λογαριασμό σε λειτουργία, θα πρέπει έως 31/3/2017 να αποστείλουν στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο την σχετική υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης και ευθύνης της διαδικασίας διεκπεραίωσης πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών καθώς και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του φαρμακευτικού συλλόγου.

Οι Φαρμακευτικοί σύλλογοι που τηρούν Διανεμητικό Λογαριασμό δεν χρειάζεται να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση.

Η πληρωμή ληξιπροθέσμων αφορά τα ταμεία:

–        ΤΣΜΕΔΕ

–        Δικηγόρων Αθηνών

–        Υπόλοιπα ΤΣΑΥ Αττικής

–        Υπόλοιπα Οίκου Ναύτου πανελλαδικά

–        Υπόλοιπα ΤΑΣ πανελλαδικά

–        Υπόλοιπα ΔΕΗ πανελλαδικά

–        Υπόλοιπα ΤΑΠ ΟΤΕ πανελλαδικά

–        ΤΑΠΕΤΕ

–        ΗΣΑΠ – ΗΛΠΑΠ

–        Αlpha Bank

Η διαδικασία θα συνεχιστεί ως εξής:

Ο ΕΟΠΥΥ θα αποστείλει εντός του Απριλίου προς τους συλλόγους, αρχείο με τα ποσά του κουρέματος του 3,5%, στο συνολικό ποσό του κάθε φαρμακοποιού.

Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι θα συγκεντρώσουν τα πιστωτικά τιμολόγια, τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής του κουρέματος (θα σας στείλουμε το σχετικό υπόδειγμα), και όσες φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες έχουν παρακρατήσεις.

Όσες δεν έχουν παρακρατήσεις θα συγκεντρωθούν μεν αλλά θα κρατηθούν από τον σύλλογο, εφόσον απαιτείται για το κάθε ποσόν πληρωμή, ώστε να είναι κατοχυρωμένος ο πρόεδρος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ