Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2019

Εκδόθηκε το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, το οποίο και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Περιλαμβάνει την αναθεώρηση των τιμών 8.057 φαρμακευτικών σκευασμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ