Δήλωση μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2024

Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες για την «Αίτηση / Δήλωση μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2024