Βεβαίωση Μετακίνησης για τα Φαρμακεία

Αθήνα, 15/2/2021

Αρ. Πρωτ. 809

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

       Θέμα  : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για τις βεβαιώσεις άδειας κυκλοφορίας για τους φαρμακοποιούς και τους απασχολημένους στα φαρμακεία ( πρότυπα υπεύθυνων δηλώσεων κλπ) καθώς και οδηγίες για την εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης .

Πιο συγκεκριμένα από την Τετάρτη 17/2/21 οι φαρμακοποιοί για τις μετακινήσεις τους από και προς την εργασία, θα χρειάζονται :

  1. Τη σχετική Υπεύθυνη δήλωση από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπ. Εργασίας ή την

“Υπεύθυνη Δήλωση – Βεβαίωση Κίνησης Ελ. Επαγγελματία”  (επισυνάπτεται).

  1. Την εκτύπωση από Taxisnet των φορολογικών στοιχείων και επιχειρηματικής δραστηριότητας (επισυνάπτονται οδηγίες για εκτύπωση 2 σελίδων).
  2. Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Αντίστοιχα από την Τετάρτη 17/2/21 για την καθημερινή μετακίνηση των απασχολουμένων από και προς τα φαρμακεία, θα χρειάζονται :

  1. Τη σχετική Υπεύθυνη δήλωση από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπ. Εργασίας ή  την

χειρόγραφη “Βεβαίωση κίνησης εργαζομένου για την εκτέλεση της εργασίας του” που υπογράφεται από τον Εργοδότη. (επισυνάπτεται)

  1. 2. Την ταυτότητα ή το διαβατήριο

Για αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο forma.gov.gr και στους λογιστές σας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΑΣ

Με εκτίμηση,

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ