Αύξηση της πίστωσης και των ποσοτήτων φαρμακευτικών σκευασμάτων από την εταιρεία Lilly προς τις φαρμακαποθήκες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 3907

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και της ΟΣΦΕ προς όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες για αύξηση των ποσοτήτων φαρμάκων με τις οποίες προμηθεύουν τις φαρμακαποθήκες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και για αύξηση του χρόνου πίστωσης, η Διοίκηση της εταιρείας Lilly μας ενημέρωσε πως για τις φαρμακαποθήκες που εδρεύουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας θα αποσταλούν εντός δύο μηνών ποσότητες φαρμάκων τριών μηνών για όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα της εταιρείας, όπως επίσης και ο χρόνος πίστωσης για τις φαρμακαποθήκες θα αυξηθεί από τους 2 μήνες σε 4 μήνες.

Κατόπιν των ανωτέρων παρακαλούμε και τις φαρμακαποθήκες της Περιφέρειας Θεσσαλίας να αυξήσουν αντιστοίχως το χρόνο πιστώσεως προς τα φαρμακεία και ευελπιστούμε στην ανταπόκριση και άλλων φαρμακευτικών εταιρειών στο αίτημα του ΠΦΣ και της ΟΣΦΕ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ