Αφίσα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου σχετικά με τον Κορωνοϊό

Αθήνα, 10.03.2020

Αρ. Πρωτ. 829

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Οι φαρμακοποιοί έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον νέο κορωνοϊό COVID-19, μέσω της συμβουλευτικής τους καθοδήγησης και της διανομής του ενημερωτικού φυλλαδίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, σας αποστέλλουμε αφίσα σχετικά με τον κορωνοϊό και σας παρακαλούμε να την προωθήσετε στα μέλη του Συλλόγου σας προκειμένου να εκτυπωθεί και να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στα φαρμακεία.

Η αφίσα είναι διαθέσιμη για εκτύπωση σε δύο διαστάσεις (Α3 και Α4).

Με εκτίμηση,

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 

ΑΦΙΣΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α3 Ι

ΑΦΙΣΑ- ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α3 ΙΙ

ΑΦΙΣΑ- ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α4 Ι

ΑΦΙΣΑ- ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α4 ΙI