Άρθρο του Προέδρου του ΠΦΣ στο “ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ” στο αφιέρωμα “ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

Το άρθρο του Προέδρου του ΠΦΣ   για την προσφορά των φαρμακοποιών στην ισότιμη πρόσβαση όλων στην φαρμακευτική τους αγωγή, στην έκδοση της εφημερίδας  ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, στο αφιέρωμα “ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”.