Αποστολή Στοιχείων από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους

 

 

 

 

Πληροφορίες: κα Κοσιαρά Κατερίνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103410372
Email: ask@pfs.gr

Αθήνα   27/01/2020

Αρ. Πρωτ. 295

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Προς Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

Θέμα: 1. Αποστολή Στοιχείων του μητρώου μελών για τον προσδιορισμό της ετήσιας  επιχορήγησης των Συλλόγων

  1. Αποστολή Στοιχείων για την Στατιστική Παρακολούθηση των Δεδομένων του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού
  2. Αποστολή Στοιχείων για το ΚΑΕΦ 2019.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικά στο ask@pfs.gr  μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020 μια σειρά από στοιχεία που αφορούν στα μέλη του Συλλόγου σας.

Η τήρηση στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο των ανά την Χώρα λειτουργούντων φαρμακείων και φαρμακοποιών είναι υποχρέωση και αρμοδιότητα που προκύπτει από το Άρθρο 60 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Β’ ΦΕΚ 1446, 22 Οκτωβρίου 2001).

Η αναγκαιότητα της συλλογής αυτών των στοιχείων προκύπτει από:

 • Την υποχρέωση ταυτοποίησης των φαρμακοποιών μελών σας που θα κάνουν χρήση της πλατφόρμας πιστοποίησης για τους εμβολιασμούς
 • Την ετήσια αποστολή στοιχείων για την Στατιστική Υπηρεσία και το τμήμα παρακολούθησης διορθωτικών αλλαγών του Υπουργείου Οικονομικών
 • Τον προσδιορισμό της ετήσιας επιχορήγησης των Συλλόγων που στηρίζεται στον αριθμό των μελών τους.

Πιο συγκεκριμένα ζητάμε τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Την κατάσταση των φαρμακοποιών μελών σας την 31η Δεκεμβρίου 2019 με τα πλήρη στοιχεία τους:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση εργασίας
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Αριθμό ΑΜΚΑ
  • Email

Η κατάσταση αυτή θα διαχωρίζει ατομικά και συστεγασμένα φαρμακεία.

2.Την κατάσταση των φαρμακοποιών μελών σας που αποχώρησαν του φαρμακευτικού επαγγέλματος κατά το έτος 2019 ( ανάκληση άδειας λειτουργίας φαρμακείου ) καθώς και τους λόγους αποχώρησης ( διαμονή και εργασία στο εξωτερικό, συνταξιοδότηση, θάνατος ή οποιαδήποτε άλλη αιτία), καθώς και αυτούς που κάνουν  προσωρινή  ανάκληση άδειας λειτουργίας μέσα στο 2019.

3.Την κατάσταση των φαρμακοποιών μελών σας που έλαβαν άδεια λειτουργίας μέσα στο 2019

4.Κατάσταση των φαρμακοποιών που έχουν παραπάνω της μιας άδειας στο Σύλλογο σας ή σε άλλο της Χώρας.

Η αποστολή των στοιχείων πρέπει να γίνει σε κλειδωμένα αρχεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των υπηρεσιών του έτσι ώστε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και ουσιαστική υποστήριξη στους Συλλόγους και τους Φαρμακοποιούς όλης της Χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέου server για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών
 • Ανατέθηκε η εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού προγράμματος που θα ενοποιήσει όλα τις βασικές λειτουργίες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου
 • παρακολούθηση μητρώου
 • ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
 • διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • διαχείριση και απόδοση ΚΑΕΦ
 • απόδοση από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις του πόρου 4%ο
 • επιστροφή στις φαρμακαποθήκες μέρους του πόρου που δεν έπρεπε να εισπραχθεί

Ήδη έχει αρχίσει σταδιακά η υλοποίηση των ως άνω εφαρμογών.

 

 • Στοιχεία που απαιτούνται για την απόδοση του ΚΑΕΦ

Δημιουργείται για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΑΕΦ ειδική, εύχρηστη ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα κληθείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία των δικαιούχων ΚΑΕΦ  για το έτος 2019.

Η πλατφόρμα αυτή θα είναι έτοιμη το προσεχές διάστημα και ασφαλώς θα ενημερωθείτε έγκαιρα για την αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων.

 

Η αποτελεσματική  λειτουργία των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου συνδέεται άμεσα με την δική σας συμβολή και συνεργασία.

Σας ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα ανταπόκριση σας και σας παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία που σας ζητάμε με την μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα.

 

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                     ΚΩΝ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ