Αποστολή πρωτότυπων τιμολογίων & ΣΣΥ από τους ΦΣ στο ΤΕΕΣ με ευθύνη των συλλόγων

Αθήνα,  4 Ιουλίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 2792

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο χάρτινοι φάκελοι με τα πρωτότυπα τιμολόγια και την ΣΣΥ αφού συγκεντρωθούν θα σταλούν έπειτα στο ΤΕΕΣ με ευθύνη των Συλλόγων, μαζί με διαβιβαστική κατάσταση με τις επωνυμίες των φαρμακείων τα οποία κατέθεσαν τους λογαριασμούς συνταγών Ιουνίου. (Δεν θα σταλούν ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες οι οποίες μένουν στην ΠΕΔΙ.)

  • Η αποστολή τους θα γίνει με εταιρεία ταχυμεταφοράς με δαπάνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου, εντός δέκα εργάσιμων ημερών  από την 1η Ιουλίου στη Διεύθυνση:

Τμήμα Επεξεργασίας και Εκτέλεσης Συνταγών

Υπόψιν κ. Κελαϊδή

Πειραιώς 181

Τ.Κ. 11853,  Ταύρος

Kατόπιν οι Φ.Σ. παρακαλούμε άμεσα να καταχωρούν, σε εφαρμογή εντός του ιστότοπου apodosis.pfs.gr όπως παρουσιάστηκε στην συνάντηση των Προέδρων (ή με τη βοήθεια του help desk) τα κάτωθι στοιχεία :

  • Η επωνυμία της εταιρείας courier
  • Το voucher (αριθμός) της αποστολής
  • H ημερομηνία της αποστολής

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας