Απαντήσεις του ΕΟΠΥΥ σε ερωτήματα του Π.Φ.Σ.

Σε απάντηση του υπ΄αριθμ. 3721/19-10-2017 εγγράφου μας, ο ΕΟΠΥΥ μας απέστειλε το παρακάτω έγγραφο, που σας επισυνάπτουμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                       ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ