Απάντηση ΠΦΣ σε δημοσίευμα της “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ” για το ελεύθερο ωράριο

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2017

Αριθμ. Πρωτ. 649

Προς : 1. κ. Λίνα Γιάνναρου, Δημοσιογράφος της εφημερίδος «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

2. κ. Αλέξης Παπαχελάς, Διευθυντή της εφημερίδος «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

 

Θέμα : «Απάντηση σε δημοσίευμα»

————————————————————-

 

            Αναφορικά με το άρθρο της εφημερίδας σας της 5ης Μαρτίου 2017 (αρ. φύλλου 29.478) με τον βαρύγδουπο για λόγους εντυπωσιασμού τίτλο «Γολγοθάς 6 ετών γιατί εφάρμοσε ελεύθερο ωράριο – Η περιπέτεια της φαρμακοποιού στην Καρδίτσα συνεχίζεται έως σήμερα», οφείλουμε να επισημάνουμε τη μονόπλευρη παρουσίαση της υποθέσεως υπέρ της φαρμακοποιού Κ. Κεφαλά, κατά τρόπο μάλιστα που απαξιώνει συλλήβδην θεσμοθετημένα όργανα των φαρμακοποιών.

            Θα πρέπει κατ’ αρχήν να σημειωθεί ότι η εν λόγω φαρμακοποιός καταδικάσθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας σε επιβολή προστίμου σύμφωνα με τον Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας (ΠΔ 340/1993), διότι, αφενός μεν λειτουργούσε το φαρμακείο της σε ώρες και ημέρες που δεν επιτρεπόταν από την τότε κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία, αφετέρου δε για παράνομες διαφημίσεις του φαρμακείου της.

            Ως οφείλατε να γνωρίζετε, η λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Φαρμακευτικών Συλλόγων προβλέπεται ρητώς σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3601/1928, ως ισχύει. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια (όπως και τα αντίστοιχα πειθαρχικά συμβούλια των άλλων επιστημονικών φορέων σε όλες τις χώρες του προηγμένου κόσμου) επιλαμβάνονται παραβατικών συμπεριφορών φαρμακοποιών επί σκοπώ προστασίας των υπόλοιπων νομοταγών συναδέλφων τους αλλά και της Δημόσιας Υγείας.

Συνεπώς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Καρδίτσας (στο οποίο τότε συμμετείχε και τακτικός Δικαστής ως Πρόεδρος του Συμβουλίου) επέβαλε νομίμως ποινές στην εν λόγω φαρμακοποιό, ένεκα της παραβατικής συμπεριφοράς της εν λόγω φαρμακοποιού σύμφωνα με τον Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας. Θα πρέπει να τονισθεί ότι επί της ως άνω υποθέσεως η φαρμακοποιός ουδέποτε δήθεν δικαιώθηκε από το ΣτΕ, ως τεχνηέντως αναφέρετε στον υπότιτλο του άρθρου σας.

            Στο δημοσίευμά σας όμως, λαμβάνετε ανενδοιάστως θέση υπέρ της «καταγγέλλουσας», κατά παράβαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, υιοθετώντας πλήρως τους ισχυρισμούς της, αναφέροντας λεπτομερώς μόνο την αρχική έκθεση του ΣΕΥΥΠ και ουχί την τελική, ήτοι την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΥΦ ΕΜΠ 484/02.6.2015 Έκθεση Ελέγχου.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανωτέρω έκθεση ελέγχου διαπιστώνεται ότι:

α) η φαρμακοποιός λειτούργησε το φαρμακείο της τις επίμαχες ημερομηνίες σε ωράριο διαφορετικό από το ωράριο των εφημεριών, που είχε καθορίσει ο Φ.Σ. Καρδίτσας για το μήνα Νοέμβριο 2011, σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ.124531/9.11.2011 Εγκύκλιο του ΥΥΚΑ,

β) η φαρμακοποιός δεν νομιμοποιούνταν να λειτουργήσει το φαρμακείο της τα απογεύματα της Τρίτης και Πέμπτης από 17.00 έως 20.30 και το πρωί του Σαββάτου από 08.00 έως 13.30, καθώς το ωράριο της εφημερίας για τις συγκεκριμένες ημέρες είχε καθοριστεί από τον Φ.Σ. από 08.00 έως 22.00, και

γ) ο Φ.Σ. Καρδίτσας ενήργησε νομίμως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, βάση των διατάξεων του Ν. 1963/1991 (άρθρο 9 παρ. 4 και άρθρο 11 παρ. 11) που αφορούν στην τήρηση του πίνακα υποχρεωτικών εφημεριών, παραπέμποντας την φαρμακοποιό στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του.

            Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε όπως μην προβαίνετε σε δημοσιεύματα που αφορούν τον κλάδο των φαρμακοποιών, χωρίς προηγουμένως να έχετε μεριμνήσει αφενός μεν για την αντικειμενικότητα του άρθρου σας, αφετέρου δε για την αναφορά του συνόλου των στοιχείων που αφορούν την υπόθεση.

Τέλος, σας καλούμε όπως απέχετε από αναφορές και έωλα συμπεράσματα, χάριν εντυπωσιασμού, που θίγουν άνευ άλλου όχι μόνο τα θεσμοθετημένα όργανα, αλλά την τεράστια πλειοψηφία των φαρμακοποιών που τηρούν απαρέγκλιτα και ευσυνειδήτως την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ