Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολών Ιατροτεχνολογικού Υλικού– Υγειονομικού Υλικού και ΣΕΔ και Ειδικών Παθολογικών Κλινικών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ παρατείνεται  η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών για το ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και ΣΕΔ μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του 2019 έως και την 06/09/2019, ημέρα Παρασκευή