Ανακοίνωση συμπληρωματικής προληπτικής ανάκλησης προϊόντων FREZYLAC

Α.Π.: 4475/22-12-2017

Από Frezyderm Α.Β.Ε.Ε.

Παρακαλούμε, όπως βρείτε συνημμένη την ενημερωτική επιστολή σχετικά με την συμπληρωματική προληπτική ανάκληση βρεφικού γάλακτος Frezylac και τη φόρμα απογραφής που αφορά τα άμεσα συνεργαζόμενα με τη FREZYDERM φαρμακεία.

Συμπληρωματική ανάκληση 22/12/2017

FREZYDERM – ΠΑΡΤΙΔΕΣ FREZYLAC ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ