Ανακοίνωση ημερομηνίας εξετάσεων γραπτών και προφορικών των υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη