Ανακοίνωση εταιρείας GSK Α.Ε.Β.Ε σχετικά με την εθελοντική ανάκληση Zantac

Για να δείτε την ανακοίνωση της εταιρείας πατήστε εδώ